Nå er det tid for å søke barnehageplass - her finner du link til søknadsskjema

Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Hustadvika og Averøy. Søknadsfrist i kommunene Molde og Averøy er 1. mars, og i Hustadvika 15. februar. Ta gjerne kontakt med styrer på den enkelte barnehage dersom du har spørsmål eller ønsker omvisning.

Mobarn applauderer ny mobbelov som nå sikrer like rettigheter også for barnehagebarn

Vi i Mobarn er glad for at barns rettigheter til et trygt og godt miljø nedfelles i lovs form. Skolebarn og voksne har gjennom lovgivningen beskyttelse mot å oppleve mobbing og krenkelser, klart barnehagebarna skal ha det samme!