God deltakelse på Mobarns generalforsamling

Vi takker alle oppmøtte for god deltakelse på Mobarns generalforsamling, som ble avholdt på Scandic Seilet Hotel 24.04.18.

Møtet ble åpnet av styreleder i Mobarn, Anita Øyen, som presenterte Mobarns historie gjennom 30 år. Videre fortsatte møtet med sakslisten for dagen, før Mobarns barnehagesjef, Marie Løkvik, avsluttet generalforsamlingen med en presentasjon av aktuelle saker i Mobarn.

I pausen feiret vi Mobarns 30-års jubileum med kake.