La Vandre

I Mobarn bruker vi appen "La Vandre" for kjøp, salg og bytte av klær, leker og utstyr i barnehagen Alle Mobarn sine 12 barnehager er sertifiserte Miljøfyrtårn, og vi har derfor kontinuerlig fokus på å drive bærekraftig. Vi har nå tatt enda et steg videre ved å gjøre det lettere for foreldre og foresatte å kunne ta grønne valg.

Verden står overfor store utfordringer knyttet til miljøbelastningen ved klesproduksjon og håndtering av tekstilavfall, og vi ønsker å bidra til større grad av gjenbruk for å støtte opp under den sirkulære økonomien. Som ledd i dette arbeidet vil vi fra august tilby appen La Vandre til alle våre foreldre og foresatte på barnehagene. La Vandre er en løsning for kjøp, salg og bytte av klær, leker og utstyr – i vår egen barnehage. Vedlagt i brosjyren følger en kort innføring i hvordan appen enkelt tas i bruk. Bruken og nedlastningen er selvsagt kostnadsfri. 

La Vandre informasjonsark