Om oss

Mobarn har lang erfaring med barnehagedrift, og jobber kontinuerlig med å være det beste stedet å være, leke og lære. Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Hustadvika og Averøy.

Mobarn er et samvirkeforetak, og jobber for å fremme våre medlemmers interesse: høy kvalitet i barnehagene våre. Evt. overskudd tilbakeføres driften, slik at det kommer barna i barnehagene til gode.

Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Hustadvika og Averøy. Hos oss finner du både små to-avdelingsbarnehager og større fagmiljø med fire, fem og seks avdelinger. Flere av våre barnehager har rene friluftsavdelinger for førskolegruppene, og 2 av våre barnehager har egen buss og minibuss som brukes daglig for ulike turmål. Hver barnehage har egen styrer. 

Alle våre barnehager er sertifiserte miljøfyrtårn.

Antall ansatte: ca. 250  Antall barn: ca. 750

 Hvorfor velge en Mobarn-barnehage?
- Trygg plattform for barnet ditt.
- God bemanningstetthet.
- Åpningstider mandag-fredag 07-17.
- Høy score på nasjonale brukerundersøkelser.