Du kan bli min venn!

Mobarn-sangen "Du kan bli min venn" handler om vennskap og om viktigheten av å legge til rette for gode vennskapsrelasjoner i barnehagene våre. Sjekk den ut her!

Mobarn applauderer ny mobbelov som nå sikrer like rettigheter også for barnehagebarn

Vi i Mobarn er glad for at barns rettigheter til et trygt og godt miljø nedfelles i lovs form. Skolebarn og voksne har gjennom lovgivningen beskyttelse mot å oppleve mobbing og krenkelser, klart barnehagebarna skal ha det samme!