Nå er det tid for å søke barnehageplass - her finner du link til søknadsskjema

Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Hustadvika og Averøy. Søknadsfrist i kommunene Molde og Averøy er 1. mars, og i Hustadvika 15. februar.

Mobarn applauderer ny mobbelov som nå sikrer like rettigheter også for barnehagebarn

Vi i Mobarn er glad for at barns rettigheter til et trygt og godt miljø nedfelles i lovs form. Skolebarn og voksne har gjennom lovgivningen beskyttelse mot å oppleve mobbing og krenkelser, klart barnehagebarna skal ha det samme!