Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ordningen ble innført 1. Mai 2015, og gjelder både for kommunale og private barnehager. Foreldrene sender søknad til den enkelte kommune som har ansvar for behandling av alle søknader.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal de ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner.

Søknad sendes til den enkelte kommune.

Molde kommune:Søknad om redusert foreldrebetaling Molde for de som har barn i Nordbyen, Øverland, Bolsøya, Høgnakken, Vågsetra og Cecilienfryd

Fræna kommune: Søknad redusert foreldrebetaling Hustadvika kommune for de som har barn i Hauglia, Dalelia, Lyngen og Sylte og Malme.

Averøy kommune: Søknad redusert foreldrebetaling Averøy kommune for de som har barn i Røsandåsen og Panorama.

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner