Medlemskap

Alle brukere av barnehageplass i Mobarn blir automatisk medlemmer i Mobarn.
Medlemskap er gratis. Når bruk av barnehageplass avsluttes, avsluttes også medlemskapet uavhengig av om det er inngått en særskilt utmeldelse.

Vi viser her til vedtekter for Mobarn, som du finner her