Planer

I Mobarn jobber vi kontinuerlig med kvalitetsutvikling i tråd med våre verdier og vår visjon "Beste sted å være, leke og lære!"

Den enkelte barnehage har individuelt tilpassede planer, men her er et utvalg av våre fellesplaner:

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager

Handlings- og beredskapsplan - Forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn

Rammeplan for barnehager:
Rammeplan for barnehagen