Priser

Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

 

Stortinget har vedtatt ny makspris for heltidsplass gjeldende fra 01.01.2021.

Gjeldende satser for Mobarn er:

Fra 1. januar 2021:

100% plass  kr. 3.230,-
80% plass    kr. 2.947,-
60% plass    kr. 2.226,-
50% plass    kr. 1.850,-
40% plass    kr. 1.599,-

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2
Det ytes 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3

I tillegg betales det kostpenger pr. mnd., 11 måneder i året:
100% plass kr. 325,-
80% plass   kr. 260,-
60% plass   kr. 195,-
50% plass   kr. 163,-
40% plass   kr. 130,-

Betaling:
Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.
Barnehageåret i Mobarn varer fra 15. august - 14. august. 

Reduksjon i foreldrebetalingen.
Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen skal betale mer en 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år av gangen.

-Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
-Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt

Søknadsskjema om reduksjon til den enkelte kommune finner dere her:

Molde kommune: Info. redusert foreldrebetaling

Hustadvika kommune: Info. og søknadskjema om redusert betaling

Averøy kommune: Søknadskjema redusert foreldrebetaling

 

Mobarns barnehager har åpningstid fra kl. 07.00 - kl. 17.00 mandag til fredag.
Mobarn Røsandåsen barnehage og Mobarn Panorama barnehage har åpent fra kl. 06.45 til kl. 17.00