/>

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. 

Mobarn er bevisst sitt samfunnsansvar og fremmer mangfold, likeverd og gjensidig respekt uavhengig av bakgrunn, funksjonsnivå, kjønnsidentitet, religion eller livssyn.

Foretaket jobber nå med å utarbeide sin aktsomhetsvurdering og prosessbeskrivelse i tråd med åpenhetsloven. Denne vil ligge tilgjengelig på denne siden innen 30.06.23