Mobarn med ambisjon om plast- og giftfrie barnehager!

I april fikk alle de 730 barna i Mobarn uttdelt sin egen tøypose til skiftetøy. Posene er er laget i 100% økologisk bomull. Vi estimerer at dette tiltaket kan redusere det årlige plastforbruket i barnehagene våre med nær 1 tonn, og dette er første steg i målsettingen vår om plast- og giftfrie barnehager.

Mobarn er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som har satt seg ambisjon om å skape plast- og giftfrie barnehager. Dette er en ambisjon og en målsetning Mobarn ønsker å være med på. PBL skal tilrettelegge for at medlemsbarnehagene kan være plast- og giftfrie bl.a. ved å påvirke leverandørene til å levere produkter uten miljøgifter og helseskadelige stoffer, samt bedre synliggjøring av miljøvennlige alternativer til plast.

Naturvernforbundet er også invitert med i dette samarbeidet og applauderer initiativet. Det vil også komme retningslinjer og tips til tiltak vi kan gjøre i barnehagene for å jobbe med målsetningen.

Mobarns barnehager er allerede Miljøfyrtårnsertifisert, og barna bevisstgjøres temaet daglig gjennom ulike tiltak.