Hva er barns medvirkning?

«Gjennom å medvirke i egen hverdag får barnet med seg en viktig kompetanse som de garantert får nytte av resten av livet. En kompetanse som ruster dem til samarbeid og ivaretakelse av egne behov,» skriver Eva Heger, utviklingssjef i Barnehagenett.

Les mer om viktigheten av dette, og hva det innebærer i linken under: 

https://www.barnehage.no/artikler/hva-er-barns-medvirkning/446296