Nytt tilbud om helsesøster i barnehage igang på Mobarn Vågsetra

Helsestasjonen og alle barnehagene i Molde utvider samarbeidet, og åpner nå for at foreldre kan få snakke med helsesøster i barnehagen. Dette er utprøving av et tilbud for barnehageåret 2018/2019, og foreløpig er det helsesøster, Gunvor Ruset fra Molde kommune, som har en stilling rettet ut mot barnehagene. Mobarn Vågsetra barnehage er første barnehage som får besøk av helsesøster i dette nye samarbeidet.

I praksis betyr dette at:

  • Alle foreldre til barn som fyller 2 år barnehageåret 2018/2019 får tilbud om et gruppetreff okalisert til sin barnehage. Foreldretreffet ledes av helsesøster og barnehagelærer, der tema knyttes til samspill, foreldrerolle, barns utvikling og helse. Helsesøster kontakter den enkelte barnehage for tidspunkt og forberedelse til foreldretreffet. Etterpå blir det sendt ut invitasjon til de aktuelle foreldrene.

Helsesøster kan delta på foreldresamtaler i barnehagen sammen med barnehagelærer og foreldre:

  • Ved at foreldre selv tar initiativ til samtalen

  • Ved at barnehagen tar initiativ til en slik samtale, i samråd med foreldrene, og det er naturlig å koble inn helsesøster.

  • Ved at helsestasjonen foreslår en samtale mellom foreldre, helsestasjon og barnehage. Dette gjelder barn/familier som har vært fulgt opp litt ekstra fra helsestasjonen og som kan ha behov for at personalet er godt forberedt for å ta imot barnet/familien på best mulig måte og er forberedt før barnehagestart.       

Mobarn Vågsetra barnehage er første barnehage som får besøk av helsesøster i dette nye samarbeidet. Ruset vil komme på foreldremøte på småbarnsavdlingen nå i høst og hun vil ha gruppesamtale med en gruppe foreldre til 2-åringer i oktober/november.
På bildet fv. barnehagelærer Eva Høyer Sekse på Mobarn Vågsetra bhg., helsesøster Gunvor Ruset fra Molde kommune, og styrer Siw B. Melsæther på Mobarn Vågsetra bhg.