30-års jubilanter i Mobarn tildelt medalje av Det kongelige norske selskap for Norges Vel

Mobarn fyller 30 år i 2018, og på kurs- og jubileumshelgen for alle Mobarns ansatte i Ålesund i oktober, var det høytidelig markering av de som har jobbet i Mobarn i 20,25 og 30 år.

På bildet over kan dere se våre 5 jubilanter som i år har 30-årsjubileum i Mobarn. Fv. Gerd Malvik, Eydna Riksfjord, Sonja Gjelsten, Torill Vaseng og Marie Løkvik. Disse fikk utdelt medaljen for lang og tro tjeneste til stor applaus. Medaljene tildeles av Det kongelige norske selskap for Norges Vel.

Vi gratulerer hjerteligst!