Foreldre- og personalmøte med mobbeombudet i Møre og Romsdal

Tidligere i høst arrangerte Mobarn Panorama og Mobarn Røsandåsen barnehager på Averøy felles foreldre -og personalmøte med det nye mobbeombudet i Møre og Romsdal, Kristin Øksenvåg.

På bildet fv. Sissel Kronborg, styrer i Mobarn Panorama bhg, Kristin Øksenvåg, Mobbeombud i Møre og Romsdal, Sonja Bjørshol, styrer i Mobarn Røsandåsen barnehage. 

Møtet startet med underholdning av lokale musikere; Odd Einar Naustan og Atle Bekken. De hadde tatt frem sanger som omhandlet vennskap, og Atle fortalte en del om historien bak sangene. 

Kvelden fortsatte så med et dialogspill, med påstander som var lett igjenkjennelig for småbarnsforeldre. Det ble diskutert rundt bordet blant foreldre og personale fra begge barnehagene, og de måtte bli enige om de var enig, delvis enig eller uenig i påstanden. Deretter tok vi en kort summing om hva som ble diskutert mest, hva man var mest enig om eller uenig om, og om påstandene var relevante.

Møre og Romsdals nye mobbeombud, Kristin Øksenvåg, fortalte om rollen sin og om hvordan mobbeombudet kan bidra.

Vi fikk mange gode tips om hva ansatte og foreldre bør se etter og hva vi bør gjøre, dette begrunnet ut i fra teori og forskning. Øksenvåg snakket om en autorativ voksenstil, som sier noe om den voksnes forventninger og grenser, kombinert med varme, støtte og omsorg, som er postivt for barna.

Det er veldig viktig og kjekt som ansatt og som foreldre å få en felles forståelse for en eventuell mobbeatferd i barnehagene og hva vi sammen kan gjøre for å forebygge det!

Tusen takk for alle som møtte, og til Kristin Øksenvåg for en lærerik kveld! 

Tips til foreldre og ansatte: