Flott omtale av Mobarn Øverland barnehages karnevalsprosjekt

På Mobarn Øverland barnehage videreføres også i år tradisjonen med tema-karneval og egenproduserte kostymer. Årets tema er eventyr.

Gjennom vårt felles prosjekt ønsker vi å stimulere barnas skaperglede og estetiske utvikling. Dette tror vi bidrar til å styrke felleskapsfølelsen både på avdelingene og i hele barnehagen, noe som også vil bidra til utvikling av vennskap og glede blant barna.

Ved å gjennomføre et tema-karneval favner vi det mangfoldet som vi ønsker at barnehagens pedagogikk skal gjenspeile, og at alle barn inkludert og involvert på et likeverdig grunnlag. I tillegg til at at egenproduserte kostymer kan bidra til å redusere kjøpepresset blant foreldre, er det også svært positivt med tanke på miljøet, sier styrer på Øverland barnehage, Karianne Stranden Rikstad.

Prosjektet fikk også kjempefin omtale på barnehage.no, se link under:

https://www.barnehage.no/artikler/her-lager-barna-sine-egne-kostymer-til-karnevalet/458710