Overrekkelse av Miljøfyrtårnsertifikat på Mobarn Lyngen Barnehage

Hurra for Mobarn Lyngen barnehage som fredag 5. april fikk overrakt beviset på at de nå er Miljøfyrtårn! Mobarn er svært stolte over at alle våre 12 barnehager nå er Miljørfyrtårn-sertifisert.

Tilstede på overrekkelsen var Ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen, som overleverte beviset til Styrer på Mobarn Lyngen barnehage, Guri Bergsvik.

På programmet stod også omvisning i den flotte barnehagen, og barn og voksne på avdelingene viste frem hvordan de jobber med temaet «Fra jord til bord», hvor målet er å få dyrket egne grønnsaker.

Feiringen fortsatte med at ordføreren delte ut is til barna, og barna ble svært imponert over det flotte ordførerkjedet som Henøen bar rundt halsen. Vi gratulerer Mobarn Lyngen! :-)


Ordførerkjedet var en populær skue for barna