Svært lærerik kurslørdag for alle Mobarns ansatte vel overstått

Over 200 gode Mobarnkollegaer var lørdag 19.10. samlet på Scandic Seilet i Molde for en hel dag med faglig input. Foredragsholder var Jan Spurkeland, nestor innen relasjonsteorier. I løpet av kurset fikk vi et dypere innblikk i temaet relasjonell atferd og relasjonell pedagogikk, både i møte med barn, kollegaer og foreldre. Flotte tilbakemeldinger, svært lærerikt og en fin dag sammen med gode kollegaer. Nå starter planlegging av neste års kurshelg.