Flott omtale om Mobarns interne oppfølging av beredskap og HMS-arbeid i barnehagene våre

I årets første nyhetsbrev fra PBL BHT fikk Mobarn sin oppfølging av HMS og beredskap i egne barnehager flott omtale. Artikkelen som er sendt ut til om lag 2000 private barnehager omtales som et godt eksempel på intern oppfølging av eget HMS-arbeid. HMS-arbeid har høy prioritet i Mobarn, og vi er veldig glad om den jobben vi legger ned på dette området kan inspirere andre.