Orientering vedrørende avslutning av ansiennitet på andel i Mobarn

Informasjon til andelseiere i Mobarn SA: Etter styremøte i Mobarn 21.05.19 foreslår et enstemmig styre at ansiennitet på andeler skal opphøre fra 01.01.2020. I oktober var forslaget ute til høring i Mobarns 12 samarbeidsutvalg, som ga sin tilslutning til dette. Avslutning av ansiennitet på andeler krever endring av vedtekter i Mobarn SA. Vedtektsendringen ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling i november 2019 der denne saken ble behandlet.

Mobarn SA ble i 1988 stiftet som et resultat av mangel på barnehageplasser. I dagens samfunn, med full barnehagedekning, har derfor ansiennitet på andel i realiteten svært liten betydning. Tildeling av barnehageplass etter ansiennitet på andel i Mobarn kommer som punkt 7 av totalt 8 punkter i tildelingskriteriene.

Å drifte et andelssystem med ansiennitet er ikke kompatibelt med dagens digitale opptakssystem som er samordnet med den enkelte kommune. Det medfører også store organisatoriske kostnader pga. mye manuelt arbeid.

Dette vil endringen bety for deg med barnehageplass i bruk: 
Som andelseier i Mobarn SA med barnehageplass i bruk, vil du fortsatt beholde din andel, men ansiennitet på andel faller bort fra 01.01.2020. 

For evt. fremtidig barnehageplass etter 01.01.2020 vil dette innebære at man blir medlemmer i Mobarn uten kostnad. Når bruk av barnehageplass avsluttes, avsluttes også medlemskapet.  

Dette vil endringen bety for deg som har andel, men som for tiden ikke benytter deg av barnehageplass:
 
Som plassøkende andelseier (andelseier som for tiden ikke benytter seg av barnehageplass) kan du fortsatt beholde din andel, men ansiennitet på andel faller bort fra 01.01.2020. Det vil etter denne datoen ikke være mulig å overføre andel til andre.  

Dette vil endringen bety for dere med juridiske andeler: 
Som juridisk andelseier i Mobarn SA vil firmaets medlemskap fortsette, men ansiennitet vil opphøre fra 01.01.2020.  

Det vil fra 01.01.2020 ikke være mulig å overføre andel til andre. 

Avslutning av ansiennitet på andeler krever endring av vedtekter i Mobarn SA. Vedtektsendringen ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling i november 2019 der denne saken ble behandlet.

Dersom det er spørsmål vedr. endringen, ta gjerne kontakt med administrasjonen i Mobarn,
på tlf. 99 55 55 25, eller pr. e-post mobarn@mobarn.no