Valgmøte

Tirsdag 5.mai kl 16.00 i Hamnegata 8B skal det velges utsendiger for plassøkende medlemmer til Mobarns årsmøte som avholdes i månedskifte mai/juni. Alle medlemmer som f.t ikke benytter andelen i forbindelsen med barnehageplass har møterett. Valgmøtet avvikles i tråd med smittevernsråd.