StikkUT! 2020

Mobarn er StikkUt!-bedrift, og vi håper at så mange som mulig ønsker å være med også i årets sesong. I fjor hadde vi 123 aktive delta-kere, og satser på at i år blir det enda flere.

Stikk UT! fungerer som vanlig, men med noen tiltak i forhold til dugnaden for å forebygge koronasmitte. De viktigste tiltakene er:
• I år vil det ikke bli lagt ut turbøker i turkassene, men kodene plasseres godt synlig på utsiden av turkassene. Slik kan en enkelt registrere koden digitalt på stikkut.no eller på morotur-appen uten å berøre turkassene.
• Samtidig ber vi alle om å rette seg etter Helsemyndighetenes til enhver tid gjel-dene råd og regler og etterfølge disse.
• I tillegg vil topplisten i år være rangert etter de med flest turer, ikke turmål. Med dette ønsker vi å fokusere på nærturer og opp-fordrer til turer i nærheten av der du bor.

KÅRING AV ÅRETS STIKK-UT BEDRIFT I MOBARN Vi skal også i år kåre årets StikkUt!-bedrift i Mobarn. Vi følger samme opplegg som i fjor og ønsker å premiere den barnehagen som har flest aktive ansatte i forhold til totalt antall ansatte og som har gått 5 turer hver eller mer.
FIN PREMIE TIL DEN ENKELTE SOM GÅR 5 TURER ELLER MER
Det blir også premie til de av våre ansatte som har gått 5 turer eller mer.

Mobarn har også egen Facebook-gruppe hvor det legges ut flotte og inspireren-de bilder fra våre ansattes turmål. Vi oppfordrer alle våre ansatte å følge denne gruppen og legge ut bilder fra turene med informasjon om hvilken tur bil-det er fra og i hvilken kommune turen ligger. Gruppen heter Mobarn Stikkut
Lykke til i ny sprek StikkUt!-sesong og GOD TUR!