Styrerutdanning

7 av Mobarns styrere har satt seg på skolebenken igjen. Ingalill Aa. Iversen (Høgnakken), Sissel Kronborg (Panorama), Sonja Bjørshol (Røsandåsen), Guri Bergsvik (Hauglia), Randi Larshus (Sylte og Malme), Siw Melsæther (Vågsetra) og Monica Hestholm (Nordbyen)

I tillegg har styrer ved Øverland, Laila Dahle, kun ett semester igjen av sin styrerutdanning. 

I omtalen av studiet står det b.la:

"Styrerutdanningen i Midt-Norge er en nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere/assisterende styrere. Studiet skal kvalifisere styrere/assisterende styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

Et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.
Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet.

Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse til å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon."  

Dronning Mauds Minne i Trondheim er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og WSP Norge AS.

Vi ønsker alle lykke til med studiene!