Filmsnutt fra Mobarn Lyngen barnehage

Mobarn Lyngen Barnehage åpnet 3.januar 2017 og er en barnehage i vekst. Barnehagen ligger på Jendem, ca. 15 minutter fra Molde sentrum og 12 minutter fra Malmefjorden. Lyngen har et fantastisk uteområde som innbyr til lek, utfordringer og mestring for barn i alderen 0 - 6 år. Vi har også et eget skjermet og tilrettelagt område for barna mellom 0 - 2 år. Det er fortsatt ledige barnehageplasser for barn fra 0-6 år.