Circle of security / Trygghetsstirkelen

Høsten 2017 deltok pedagoger fra Mobarns barnehager på COS-kurs.

Circle of security (COS) er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra, og å kunne forstå barnets signaler bedre. Denne modellen beskriver i hovedsak to typer tilknytningsbehov når barnet skal løsrive seg, prøve noe nytt osv.

1. Det trenger en omsorgsperson som kan støtte dets utforsking og fungere som en trygg base (passe på meg, være god mot meg, hjelpe meg, vise glede når vi er sammen).

2. Det trenger også at omsorgspersonen er der når det søker nærhet og at hun eller han kan fungere som en trygg havn (beskytt meg, trøst meg, vis godhet for meg, organiser følelsene mine).

COS er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for å utforske; og tilbake til den trygge havnen som hun/han bør være, når barnet føler seg truet eller trenger trøst.

Kursholdere var Ida Brandzæg og Stig Thorstenson, to av Nordens fremste eksperter på dette temaet.

Les gjerne mer om dette ved å følge linken: http://barnehage.no/pedagogikk/2016/05/den-trygge-sirkelen/