Gledelige resultater for Mobarn i årets nasjonale brukerundersøkelse

Utdanningsdirektoratet har i år gjennomført en brukerundersøkelse i alle landets barnehager, og målingene ligger nå klar.

Mobarns barnehager ligger totalt sett over gjennomsnittet både på fylkesnivå og nasjonalt nivå når det gjelder brukertilfredshet og svarprosent, noe vi synes er gledelige resultater.Dette er med på å understreke den gode jobben som til enhver tid legges ned i alle våre barnehager, og gir oss samtidig en pekepinn på hva vi må forbedre oss på. Høy kvalitet i alt vi gjør er viktig for oss, og nå starter arbeidet med å jobbe videre med resultatene i den enkelte barnehage.