Brannvernopplæring rettet mot barn med Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er på besøk i barnehagene, og i dag var det Mobarn Øverland barnehage som fikk besøk av selveste Bjørnis.

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og han er også frontfigur i brannvernopplæring rettet mot barn.

På Øverland samlet små og store seg nede på trimrommet og satt klar og ventet på at Bjørnis skulle komme. Bjørnis ble litt overrasket når han fikk se hvor mange som satt og ventet på ham. De sang Bjørnis-sangen, og alle som ville fikk en god bamseklem. Etterpå ble det bildetaking sammen med Bjørnis. 

God og nyttig informasjon om Bjørnis, samt forslag til aktiviteter for brannvernopplæring rettet spesielt til barn finner du her: https://brannbamsen.no/