Miljøposer til alle barn i Mobarns barnehager

Mobarns barnehager er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som innebærer at vi jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift.

Nå ønsker vi å bidra ytterligere med å redusere bruken av plast i barnehagene, og også bevisstgjøre oss selv og barna på plastbruk. Voksne har et ansvar for å være bevisst egne holdninger til plastbruk, og samtidig stimulere til gode holdninger hos barna. Det barna får som vane tidlig, vil gjerne følge dem senere i livet.

Om kort tid vil det bli utlevert miljøposer i alle Mobarns 12 barnehager. Dette innebærer at hvert barn får sin egen tøypose til skiftetøy som er laget i 100% økologisk bomull. Posene er i bestilling, og vi regner med å få de i hende om noen uker. Vi estimerer at dette tiltaket kan redusere det årlige plastforbruket i barnehagene våre med nær 1 tonn, fordelt på 730 barn. Posen merkes barnehage og barnets navn. Det er besluttet å ha kort hank på alle posene, for å unngå kvelningsfare.

For å få til en best mulig praksis på dette, har vi laget noen enkle kjøreregler for gjennomføringen:

  • Posen må være med til barnehagen hver dag
  • Manglende pose fører til at skitne/våte klær leveres tilbake uten pose
  • Posen bør ristet for sand/støv hver dag, og vaskes på maksimalt 40 grader etter behov
     

Sammen kan bidra til å redusere plastforbruket i barnehagene våre ytterligere!