Generalforsamling i Mobarn 24. april

Årets Generalforsamling i Mobarn avholdes på Scandic Seilet Hotell, 24.04.18.

Mobarns generalforsamling er lagets høyeste myndighet og består av lagets andelseiere. Generalforsamlingen behandler lagets regnskap og årsberetning, foretar valg av tillitsvalgte (styre) og behandler eventuelt innkomne saker i henhold til vedtektene.

Til generalforsamlingen blir det valgt 2 delegater fra hver avdeling i den enkelte barnehage. For eiere av andel som for tiden ikke er tilknyttet barnehageplass i Mobarn blir det valgt en delegat pr. 40 medlemmer.

Delegater er nå innkalt.


Mobarns barnehager er miljøfyrtårn, vi har derfor i år sendt ut innkalling på e-post med link til saksdokumenter. Alle dokumenter vil bli vist på storskjerm under generalforsamlingen. Det vil også foreligge noen trykte eksemplarer av Årsmeldingen på Generalforsamlingen dersom noen ønsker dette.