Du kan bli min venn!

Mobarn-sangen "Du kan bli min venn" handler om vennskap og om viktigheten av å legge til rette for gode vennskapsrelasjoner i barnehagene våre. Sjekk den ut her!

Tekst/melodi: Carina Frantzen og Elisabeth Nesset. Miks: Mads Johansen. Fremførelse: Elisabeth Nesset, Carina Frantzen og barn fra Mobarn Øverland barnehage. Film: TIBE reklamebyrå.

Vennskapsrelasjoner har en viktig betydning for barns generelle trivsel og opplevelse av å ha det bra i barnehagen, og vi som jobber i Mobarn skal til enhver tid være tilstedeværende voksne som kontinuerlig jobber for at ingen barn faller utenfor. Hos oss skal vi ha et inkluderende miljø der personalet skal være observante, legge til rette for og legge merke til når barn knytter nye bånd der vennskap kan blomstre og opprettholdes.

Venny - som er Mobarns egen maskot er rundt på barnehagene for å spre glede og moro på alle Mobarns barnehager året rundt, og er selve symbolet på viktigheten av gode vennskapsrelasjoner.