Velkommen til Mobarn

Mobarn SA har 12 barnehager i kommunene Molde, Hustadvika og Averøy. Mobarn er et samvirkeforetak som eies av foreldre. Vi jobber for å fremme våre medlemmers interesse: høy kvalitet i barnehagene våre. Evt. overskudd tilbakeføres driften, slik at det kommer barna i barnehagene til gode. Vi har tilsammen 250 ansatte og 750 barnehageplasser.