VI jobber sammen for barns rettigheter

Alle landets barnehager er forpliktet til å bygge sitt arbeid på Rammeplanen, som er en offentlig vedtatt læreplan. Men i tillegg til dette ønsket vi i Mobarn å samles om et felles satsningsområde for alle våre 12 barnehager.

For å arbeide mer systematisk med gode pedagogiske prosesser, enes om en felles faglig forståelse satte vi oss et langsiktig mål om at alle Mobarns barnehager skal være psykisk helsefremmende barnehager. Dette betyr at vi har en felles verdi- og kunnskapslattform som igjen skal gjenspeiles i en felles praksis blant de ansatte. Vi jobber sammen for barns rettigheter og vi arbeider kontinuerlig med å se sammenhengen mellom de ansattes personlige og profesjonelle relasjonskompetanse. Hos oss står leken sentralt, og vi har ansatte som har bred kunnskap om barns rett til lek, lekens betydning og lekens egenverdi i barns liv.