Nybygg gir endringer i barnehageopptaket på Mobarn Øverland barnehage

Vi ønsker å informere om at det som følge av byggeprosess på Mobarn Øverland barnehage, vil det bli endringer i årets opptaksprosess for barnehagen.

I april 2023 ga kommunestyret i Molde kommune, Mobarn Øverland barnehage tilsagn for tilskudd til drift av 50 nye barnehageplasser, som skal være med på å gi kommunen full reell barnehagedekning. Økningen er foreløpig løst med midlertidige moduler ved Mobarn Høgnakken barnehage, som hadde oppstart høsten 2023. Permanente plasser vil ha tilhold i nye Mobarn Øverland barnehage.  
 
Av bygningsmessige årsaker skal eksisterende bygg hvor barnehagen drives i dag, rives, og nytt bygg skal oppføres. Etter planen skal eksisterende Mobarn Øverland barnehage rives i løpet av høsten 2024, og oppstart i nye Øverland barnehage er planlagt i 2026.  

Barna som i dag har barnehageplass i barnehagen vil få tildelt nye midlertidige lokasjoner under byggefase, og ansatte følger barnegruppene.  
 
Vi ønsker å informere om at nye søkere til Mobarn Øverland barnehage til årets opptak, med frist 1. mars, vil få plass på en midlertidig lokasjon under byggefase. Nye søkere under 3 år, vil etter planen få plass i Mårskrenten barnehage, som fra nytt barnehageår vil driftes av Mobarn. Når ny barnehage på Øverland er klar til innflytting, vil søkere som tildeles plass dette barnehageåret, automatisk bli overført og få permanente barnehageplasser på nye Mobarn Øverland barnehage. 

Dersom det er spørsmål til opptaket som følge av dette, ta gjerne kontakt med Mobarn sin administrasjon. 

E-post: mobarn@mobarn.no 
Tel. 99 55 55 25