Urettferdig! Ville barna sagt. Og hatt helt rett.

Nesten alle barn går i barnehage – halvparten i kommunal og halvparten i privat. Alle barnehager har like krav til bemanning og innhold. Selv om loven forplikter kommunene til å likebehandle kommunale og private økonomisk, er det ikke helt likt. Vi i Mobarn deltar i oppropet for private barnehager i Norge, og ønsker å informere dere som foreldre om saken.

I 2018 fikk private barnehager cirka 90 kroner for hver 100-lapp det offentlige brukte på en kommunal barnehageplass. Siden har forskjellsbehandlingen skutt fart. I 2019 ble nasjonal bemanningsnorm innført uten at den var fullfinansiert. Heller ikke i 2020 øker tilskuddene like mye som normene koster. Økonomien i private barnehager er dårligere enn noen gang. Halvparten budsjetterer med underskudd. Til tross for dette, hevder regjeringen at de er overfinansiert. Nå vil de kutte 350 millioner kroner i pensjonstilskudd til private barnehager. De har allerede vedtatt et kutt på 245 millioner kroner i kapitaltilskudd. Konsekvensene er alvorlige. Og det rammer din barnehage. Hjelp oss å stoppe forskjellsbehandlingen – før det er for sent! Stå opp for din barnehage!

For mer informasjon om saken har PBL (private barnehagers landsforbund) laget en film: https://youtu.be/CkN4CJsBsXY 

Delta også gjerne i Facebook-eventet som er opprettet i anledning markeringen, og besøk pbl.no/likebehandling.