Mobarn i forkant av ny bemanningsnorm

Fra 1. august 2018 ønsker Kunnskapsdepartementet å iverksette en ny bemanningsnorm for barnehagene, og Mobarn er glad for å meddele at vi i alle våre barnehager allerede ligger i forkant av den nye normen.

Normen vil kreve at barnehager i Norge har minst én voksen per seks barn over tre år, og minst én voksen per tre barn under tre år. I Mobarn opererer vi allerede med denne bemanningstettheten i alle våre 12 barnehager, og vi jobber kontinuerlig for å styrke kompetansen til våre ansatte gjennom jevnlig kursing og videreutdannelse.